Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2009

Project time: The explanation of all time(s)

The universe is expanding; this is a universally accepted theory. In fact this is not a theory; it is a fact, after all.

When we say the universe is expanding, what we mean is that time and space are expanding. This expansion of space-time, allows us to sense the arrow of time. The reason we do not “see” the expansion of space is because we expand with it.

Gravity resists this “growing”, since matter is attracted to each other, hence we have the bending of space-time around it.
Actually matter can be interpreted as a node of space-time trapped in a curvature so dense that is physically possible to see. The particles composing matter are mini universe-like demonstrations of space-time.

The energy associated with matter, such as nuclear, atomic, electrical, light, mechanical, thermal etc. is nothing but the exchange field currents within the ever-expanding universe. In an instant the universe encapsulates an amount of energy, which is nothing more than its original energy since the end of time. Or is it not?
In fact, there are energy exchanges between instances. Energy, in classical physics, is defined as the ability to produce work (with in a framework of space-time) I would add, while I would state that energy is (in a universal sense) is simply the effect of space-time interaction and entropy is the ability of the universe to exist. Nothing new has been stated so far, and nothing that erases contemporary knowledge.

Yet, in a sense, physical phenomena that involve energy transformations are caused by time travels or space travels from the future or the past. Why?

Because a trip to the future should involve speeds greater than light. And trips to the past should involve condensation to less than absolute zero. Why?

What is light? A new explanation:
Light has been thought of as a wave and material. This is correct. But according to our expansion theory, light travels in space with the speed on the borderline of time travel to the future. Why is light visible? Why does it behave like a wave? The answer to this is because a light source expands more rapidly than the rest of the universe. Hence when we reach it, this has already expanded a bit more, hence we are with in it (fig. 1)


Our center of gravity changes continuously with respect to its previous position and with respect to the rest of the bodies around us. This change is caused by gravitational forces exerted by other bodies in the surrounding environment upon us as they grow in a different rate (speaking about a static universe).

What is momentum? An explanation

Momentum is the effect of a moving body in space-time; No only this. It is the resistance to change because of the fact that the body is changing its centre of gravity. The reason why it is taking up some time and some space to stop a moving object is because its moving centre of resists skips bits of expansion in its motion due to the fact that its relation to the expansion rate of the universe is smaller. This is why motion causes bodies to live less. Because of gravity they maintain their matter and last shorter time, while stationary objects last longer.

In order to travel to the past one must shrink (resist his own expansion into the future) by freezing beyond absolute zero. How can a message be sent to the past? Every condensation from the present causes an explosion in the past. Every explosion caused in present time causes a freezing in the future. Yes there is energy transfer between past and future. This for sure; but does it work backwards? Why not? Cause and effect is a convention; in an entropical sense everything is caused by future factual necessity.
I can take my car right now and drive to a nice hotel to the beach. Why I do not do it is not because I have decided not to, on the contrary I would like to be there, but because past commitments engage me into this activity of writing. Entropically, there is no factual necessity of the future to drive to the beach because there is a more efficient outcome in staying right here and do this writing for you. Had it been vain, I would be struggling against the whole universe. So when we say that once you are determined to do something, the whole universe conspires for you to make it happen, actually this determination is caused by the future necessity of the universe to provoke this change.
What I am saying is that the car is not moving against friction towards its destination but there is a pull on the car from this destination.
There is causal need to go through the certain path and end the trip where it will. The driver is the mediator that sensed this need, one way or another. We just say: he decided to drive that way.

Decision is the outcome of factual need drawn from the future causing action, so we have a cycle: the future causes the need at the present received by the driver who can only resemble the past and that is why he finds cause an effect in it.

The outcome is pulling the cause, becoming the cause itself.

Incomplete, by Citro Milo

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η λίστα ιστολογίων μου

Ενδιαφέρομαι περισσότερο για θέματα που αφορούν:

κατέβασε το περιοδικό

κατέβασε το περιοδικό
το έξυπνο περιοδικό, ένας οδηγός διαδικτύου

Followers

Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Μόρφου, Cyprus
"What I might regret one day..? could be the bookmarks I have never revisited in my quest to conquer more of the web.." (Aniftos P.)

Αριθμός μοναδικών επισκεπτών μέχρι αυτή τη στιγμή

Archives

metamarks

Social Bookmarking

My iBook Widget

πρόσφατα σχόλια ανγνωστών