Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2009

Το τεχνολογικό χάσμα.

Έτσι ονομάζουμε τη διαφορά που προέκυψε στη χρήση της τεχνολογίας, και δη των Η/Υ και του διαδικτύου μεταξύ των κατοίκων χωρών διαφορετικών ταχυτήτων και βιοτικού επιπέδου. Η οποία βέβαια είναι άμεσo αποτέλεσμα της υπάρχουσας υποδομής στις τηλεπικοινωνίες στις χώρες αυτές αλλά και της εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η Κύπρος, για παράδειγμα, ενώ από πλευράς κατάρτισης και χρήσης του διαδικτύου βρίσκεται στη μέση του καταλόγου όσον αφορά στην Ευρώπη, είναι εντούτοις ουραγός στην υποδομή. Οι χρήστες δεν έχουν γρήγορη πρόσβαση συγκριτικά με τις άλλες χώρες της Ευρώπης, και το κόστος για το χρήστη είναι από τα ψηλότερα στην Ευρώπη.

Συνεπώς, δεν είναι τυχαίο που η ΑΤΗΚ αναγκάστηκε από την ΕΕ να παραχωρήσει το μονοπώλειό της σε άλλους παροχείς.

Στις χώρες του τρίτου κόσμου η διαφορά αυτή είναι ακόμα πιο εμφανής. Υπάρχουν παιδιά (εκατοντάδες εκατομμύρια) που δεν έχουν δει ποτέ Η/Υ.

Το τεχνολογικό χάσμα είναι σημαντικό να γεφυρωθεί.

Αυτό προκύπτει από τη δυνατότητα που δίνει το διαδίκτυο στην εξ αποστάσεως αποτελεσματικότερη επικοινωνία μεταξύ των λαών καθώς και στη συμμετοχή σε κοινότητες ενδιαφερόντων (online interest groups and communities) που επιτρέπουν στα μέλη τους να οργανώνονται και να συνεργάζονται σε παγκόσμιο επίπεδο για θέματα που αφορούν την υφήλιο.

Με άλλα λόγια είναι ένα όπλο στα χέρια του απλού ανθρώπου για να αντιμετωπίσει καθημερινά του προβλήματα που αφορούν τον μικρόκοσμό του ή την ευρύτερη κοινότητα.
Αφαιρώντας αυτό το όπλο από τα χέρια των ανθρώπων που πραγματικά το έχουν ανάγκη, τότε τα κινήματα και οι δραστηριότητες των ανθρώπων περιορίζονται και η αντιμετώπιση παγκοσμίων προβλημάτων γίνεται λιγότερο αποτελεσματική.

Υπάρχουν βέβαια και προσπάθειες, όπως αυτή του ελληνοαμερικανού του MIT, Negroponte, ο οποίος είναι ένας guru του διαδικτύου, και ονομάζεται “ένας φορητός Η/Υ για κάθε παιδί” (one laptop per child, OLPC). Με τους υπολογιστές των $100, όπως ονομάζονται, οι οποίοι τρέχουν με ανοικτά λογισμικά, φιλοδοξείται, κατά προτεραιότητα οι φτωχές χώρες, να εξοπλιστούν με σύγχρονη τεχνολογία.

Η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες που αιτήθηκε να μετέχει στο πρόγραμμα, ενώ η Ινδία ήδη συμμετέχει. Γίνονται προσπάθειες ώστε να μετέχει και η Κύπρος.

Πιο κάτω, δίνονται ιστοσελίδες που έχουν υλικό για το θέμα αυτό:

Άρθρο και δραστηριότητες για το OLPC, ειδικά για εκπαιδευτικούς:
http://www.breakingnewsenglish.com/0510/051001-mit.html

Ειδήσεις από το BBC που αναφέρονται στο θέμα.
http://news.bbc.co.uk/1/hi/technology/4445060.stm

Άρθρο στη wikipedia με πολλές λεπτομέρειες και το ιστορικό της προσπάθειας. Δίνει επίσης το όνομα και τα χαρακτηριστικά του υπολογιστή των εκατό δολλαρίων.
http://en.wikipedia.org/wiki/OLPC_XO-1

Η Διεθνής Τράπεζα προειδοποιεί:
http://www.scidev.net/en/news/mind-the-technology-gap-world-bank-warns.html

Τεχνολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων:
http://girlstech.douglass.rutgers.edu/gt1a.html

Ένα ωραίο και κατατοπιστικό βίντεο από τον Ινδό καθηγητή Sugata Mitra. Πέρα από το θέμα του χάσματος, δίνει χρήσιμες πληροφορίες για τη φύση της μάθησης και τις δυνατότητες μάθησης των παιδιών.
http://blogs.sch.gr/tgiakoum/archives/907

Μια πρόσκληση για εξελληνισμό του ΧΟ-1 υπολογιστή του προγράμματος OLPC. http://www.inout.gr/showthread.php?t=12042

Ο Ο.Η.Ε σημειώνει:
http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=3796&lang=1

Η κατάσταση μεταξύ Ευρώπης και χωρών ΝΑ Ευρώπης.
http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=2680

Χάσμα και η-επιχειρείν.
http://www.ebeh.gr/images/news/emporio_sto_internet_com.pdf

Μια ενδιαφέρουσα προσπάθεια στην Κύπρο για γεφύρωμα του τεχνολογκού χάσματος μεταξύ αστικών περιοχών και επαρχίας. Πρόκειται για το πρόγραμμα “Διαδιγίτε”, το virtual bus.
http://www.virtualbus.net/showpage.php?PageID=9

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η λίστα ιστολογίων μου

Ενδιαφέρομαι περισσότερο για θέματα που αφορούν:

κατέβασε το περιοδικό

κατέβασε το περιοδικό
το έξυπνο περιοδικό, ένας οδηγός διαδικτύου

Followers

Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Μόρφου, Cyprus
"What I might regret one day..? could be the bookmarks I have never revisited in my quest to conquer more of the web.." (Aniftos P.)

Αριθμός μοναδικών επισκεπτών μέχρι αυτή τη στιγμή

metamarks

Social Bookmarking

My iBook Widget

πρόσφατα σχόλια ανγνωστών