Σάββατο, 17 Απριλίου 2010

Our support to KTOS

1 Sair Nedim Sokak – Caglayan/Nicosia

www.ktos.org

tel:0392 2271175-0392 2275155

fax: 0392 2283870 e-mail: ktos@ktos.org14 April 2010

Dear Comrades,
There is an urgent situation of need of solidarity and support of you as NGOS and Trade Unions. As you are informed, KTOS has been going on its strike and actions for a week and a group of teachers and students of Teachers Academy as well as Trade unionists put up their tents in the middle of Nicosia.
Today, KTOS has entered and OCCUPIED the Ministry of Education for 5 hours. The police used the batons against the unionists of KTOS and there was a serious fight between our members and the police. This fascist and cruel issue can cause even more tragic occurrences.
This urgent and serious condition should urgently be taken into consideration and we need your solidarity and support.
We cannot accept the fascist pressures and impositions of prohibition of the right of strike and we are determined to continue our struggle. Related to this issue, we would be even stronger with your support and solidarity in order to protest Turkey and the political regime in the north of our island.

Best Regards
Sener Elcil

Secretary General of KTOS

Reblog this post [with Zemanta]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Η λίστα ιστολογίων μου

Ενδιαφέρομαι περισσότερο για θέματα που αφορούν:

κατέβασε το περιοδικό

κατέβασε το περιοδικό
το έξυπνο περιοδικό, ένας οδηγός διαδικτύου

Followers

Πληροφορίες

Η φωτογραφία μου
Μόρφου, Cyprus
"What I might regret one day..? could be the bookmarks I have never revisited in my quest to conquer more of the web.." (Aniftos P.)

Αριθμός μοναδικών επισκεπτών μέχρι αυτή τη στιγμή

metamarks

Social Bookmarking

My iBook Widget

πρόσφατα σχόλια ανγνωστών